TKP HEADLINE

กศน. ตำบลในวงเหนือ

                         กศน. ตำบลในวงเหนือ เป็นสถานศึกษาสังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละอุ่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  อ่านต่อ                  

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนายสุรัตน์ ผิวดำ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนายสุรัตน์ ผิวดำ ตำบลละอุ่นเหนือ ที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เวลาเปิด ๐๙.๐๐ น. ปิดเวลา ๑๖.๐๐ น. อ่านต่อ

จุดชมวิวควนเขากล้อง

 


                    จุดชมวิวควนเขากล้อง อยู่ในตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จุดชมวิวอยู่ระหว่างรอยต่อตำบลละอุ่นเหนือและตำบลในวงเหนือของอำเภอละอุ่น ทีมาของจุดชมวิวควนเขากล้องเมื่อก่อนเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีไม้ไผ่กล้องขึ้นเป็นจำนวนมากและเป็นพื้นที่ลาดชันหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า (ควน) ต่อมามีถนนตัดผ่านไปยังบ้านในวง จึงมีชื่อว่า ควนเขากล้อง และได้มีการพัฒนาเป็นจุดชมวิวควนเขากล้องที่สวยงาม น่าจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จึงมีการพัฒนา เพื่อทำเป็นจุดชมวิว อ่านต่อ

วัดประทุมสาคร

 


                วัดประทุมสาคร ตั้งอยู่ที่บ้านนายาว หมู่ที่ 1 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 196 ทิศเหนือยาว 150 เมตร ติดต่อกับสวนและที่นาของเอกชน ทิศใต้ยาว 120 เมตร ติดต่อกับห้วยต้นสะท้อน ทิศตะวันออกยาว 100 เมตร ติดต่อกับที่นาของนายจรูญ ชยุติ ทิศตะวันตกยาว 15 เมตร ติดต่อกับแม่น้ำละอุ่น  อ่านต่อ

น้ำตกดาดพ่อตา

                น้ำตกดาดพ่อตา บ้านบางนอนไน หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โดยชาวบ้านเล่าขานกันต่อๆ กันมาว่าในสมัยก่อนมีการทำเหมืองแร่และได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำ ซึ่งไหลลงมาจากหน้าผาหินก้อนใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกผาหินนี้ว่า ดาดหิน ซึ่งต่อมาได้ตั้งศาลไม้ขึ้นมาเพื่อกราบไหว้เป็นที่พึ่งทางใจ จึงเรียกว่า “ศาลดาดพ่อตา” ต่อมาศาลไม้ได้ทรุดโทรมชำรุด ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นเมื่อเข้าไปทำไร่ทำสวน ก็ได้สร้างศาลขึ้นมาใหม่ตามสวนตามบ้านที่อยู่อาศัยและเรียกขานใหม่ว่า “ศาลพ่อตา” จนถึงปัจจุบันนี้ ร่องรอยประวัติความเป็นมาของการสร้างชุมชนดาดพ่อตาที่พอจะมีอยู่ก็คือ ขุมเหมืองร้างเหมือนเก่า และหลุมถ่านโบราณที่อยู่บนป่าบริเวณน้ำตกดาดพ่อ ต่อมาได้มีการสร้างฝายน้ำล้นเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้และใช้เป็นน้ำประปาของหมู่บ้าน  อ่านต่อ

ถนนคนเดินหงาว

 


                     จังหวัดระนอง โดยเทศบาลตำบลหงาว ได้เปิดกิจกรรมถนนคนเดิน ตลาดนัดวัฒนธรรม ชุมชนคนบ้านหงาว ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. บริเวณหน้าตลาดเทศบาลตำบลหงาว จนถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหงาว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ในการอนุรักษ์สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในกิจกรรมมีการเปิดร้านแสดงสินค้าหลากหลายประเภท สินค้าทางวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล พร้อมทั้งรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าลดใช้ถุงพลาสติก นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชมพกถุงผ้ามาใช้ในการซื้อสินค้า รวมถึงการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชน ณ เวทีกลาง นอกจากนี้ ภายในงานมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ คอยดูแลเรื่องการจราจร ความปลอดภัย และมีรถสองแถวไม้ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวจากวัดบ้านหงาว เพื่อไปยังบริเวณจุดจัดถนนคนเดิน อีกด้วย  อ่านต่อ

การถือศีลอด

 

                การถือศีลอดตามความหมายทางศาสนาของอิสลาม คือการงดเว้นจากการกิน การดื่ม การเสพ และการมีความสัมพันธ์ทางเพศ ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกตลอดทั้งเดือนรอมฎอนของทุกปีซึ่งอาจจะมีระยะเวลา 29 หรือ 30 วัน โดยมีเจตนาว่าทำเพื่ออัลลอฮฺ อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดระนอง. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand